Inlay Onlay Diş Restorasyonları

Dişlerde meydana gelen doku kayıpları, oldukça farklı oranlarda gözlenebilir. Bu duruma bağlı olarak diş hekimliğinde tercih edilmesi gereken tedavi alternatifleri de değişiklik gösterebilir. Bazı vakalarda dolgu uygulamaları, hasar görmüş dişlerin yeterli dayanıklılık özellikleri sağlanarak tedavi uygulamasına izin vermez. Doku kaybı, sabit kaplama protezlerinin yapımına ihtiyaç duyulacak kadar da fazla olmayabilir. Bu durumlarda inley ve onley diş restorasyonu, ideal tedavinin sağlanabilmesi için uygun bir alternatif olarak ön plana çıkabilir.

Sizi Arayalım

Sağlık Danışanlarımız Sizinle İletişime Geçsin.


  İnley ve Onley Diş Restorasyonları Nedir?

  İnley ve onley restorasyonlar, geleneksel bir dolgu işlemi ile başarılı bir tedavinin elde edilemeyeceği kadar doku kaybına sahip olan dişler için laboratuvar ortamında, dişe özel olarak üretilen dolgulardır.

  Bu restorasyonlar, kapladıkları alan, kullanılan materyaller ve uygulama yöntemlerine bağlı olarak hem dolgu uygulamaları hem de diş kaplama tedavileri ile çeşitli benzerlikler gösterir. 

  Kavitenin formuna uygun olarak laboratuvarda şekillendirilen bu dolgular, dişin maruz kaldığı kuvvetlere uygun olarak kompozit ya da seramik materyaller ile hazırlanabilir. Bu uygulamalar, dişten ölçü alınarak laboratuvar ortamında hazırlanması sebebiyle indirekt dolgu olarak da bilinir. Çoğu zaman kaplama tedavilerine göre dişte daha az madde kaybına neden olur ve sağlıklı diş dokusunu büyük oranda korumaya yardımcı olur.

  İnley Restorasyon ne demektir?

  İnley restorasyonlar; dişin madde kaybının görece daha sınırlı olduğu durumlarda, kompozit ya da amalgam dolgu uygulamalarına alternatif olarak tercih edilen; dişin çukur alanlarının restore edildiği indirekt dolgu uygulamalarıdır. 

  Onley Restorasyon ne demektir?

  Onley restorasyonlar ise madde kaybının daha geniş alanlara yayıldığı durumlarda tercih edilir. Dişin bir ya da birden fazla tepe alanının da tedaviye dahil olmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda; ısırma yüzeylerinin restorasyonunu gerçekleştirilebilmesi amacıyla onley restorasyonların uygulanması planlanabilir.

  İnley ve Onley Restorasyonların Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

  İnley ve onley restorasyonların avantajları şu şekilde listelenebilir:

  İnley ve Onley Restorasyonların Tedavi Sürecinde Uygulama Nasıl Yapılır?

  Öncelikle dişin çürük oluşumu ya da kırık nedeniyle harap olmuş dokularının düzenlemesi yapılır ve enfekte ya da desteksiz doku alanları ortadan kaldırılır.

  Bu işlem, lokal anestezi uygulamaları ile birlikte ağrısız ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilebilir. Restorasyon yapımına uyumlu ve temiz bir alan oluşturulduğunda ise hastanın tüm dişlerinin ölçüsü alınarak bu ölçü laboratuvara aktarılır. Laboratuvarda ölçü üzerinden hazırlanan modelden yararlanılarak tedavi uygulaması yapılacak diş için ideal olan materyal ile indirekt dolgu hazırlanır. Hazırlanan bu dolgu, klinik ortamda hastanın dişi üzerinde prova edilir. Diş dokusu ile uyumu ideal ise özel yapıştırıcı yardımıyla inley ya da onley restorasyon, diş yüzeyine yapıştırılarak tedavi tamamlanır.

  İnley ve Onley Restorasyonların Tedavi Ömürleri Ne Kadardır?

  Yapılan restorasyonların oldukça uzun ömürlü olarak kullanılması mümkün olsa da tedavi ömrünün pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterdiği göz önünde bulunmalıdır. Uygulamada tercih edilen materyal, hastanın rutin ağız hijyenine gösterdiği özen, diş yüzeyine gelen çiğneme kuvvetlerinin şiddeti, kişide diş sıkma ya da gıcırdatma gibi parafonksiyonel alışkanlıkların gelişimi gibi etkenler, tedavi ömrünü belirleyen birincil faktörler olarak sıralanabilir.

  İnley ve Onley Restorasyon Uygulamalarından Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

  İnley ve onley restorasyonların bakımının sağlanması için diş fırçalama ve arayüz temizliğini içeren rutin ağız bakımının yapılması yeterlidir. Oluşabilecek yeni çürüklerin ya da parafonksiyonel alışkanlıkların erken dönemde saptanarak gelişiminin önlenmesi amacıyla düzenli olarak diş hekimi kontrollerine gidilmesi önerilir.