Dolgu ve Kanal Tedavisi

Diş dokuları, çürük oluşumuna ya da peç çok travma unsuruna bağlı olarak hasar görebilir. Bunun sonucunda dişlerde ağrı ve hassasiyet gibi problemlerin gelişmesine sebebiyet verebilir. Bu durumlar, oluşturduğu fiziksel etki ve konfor kayıplarının yanı sıra estetik görünümün de negatif yönde etkilenmesine neden olabilir. Dokularda meydana gelen bu kayıplar, doku kaybının miktarına ve etkilenen doku türlerine bağlı olarak pek çok yöntem ile tedavi edilebilir. 

Sizi Arayalım

Sağlık Danışanlarımız Sizinle İletişime Geçsin.


  Dişlerin içerisinde yer alan sinir paketinin sağlığının korunabildiği durumlarda, dişin dayanıklılığının önemli oranda azalmasına neden olan ileri derecede doku kaybı mevcut değilse; dolgu tedavisi olarak bilinen konservatif tedavi yöntemi ile dişin tedavisi gerçekleştirilebilir. 

  Ancak dişin sinir dokularının hasar gördüğü, bu dokularda enfeksiyon oluşumunun gerçekleştiği durumlarda; ağız ve diş sağlığının yeniden oluşturulabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için enfekte sinir dokularının temizlenmesi ihtiyacı ortaya çıkar. Bu durumda tercih edilen uygulamalar ise kanal tedavileri olarak bilinen endodontik tedavilerdir.

  Dolgu Tedavisi Nedir?

  Dolgu tedavisi, çeşitli etkenlere bağlı olarak dişin sert dokusu üzerinde meydana gelen kayıpların diş dokusuna uyum sağlayan materyaller yardımıyla geri kazanılması işlemidir. Bu sayede kayıpların neden olduğu dayanıklılık ve estetik alandaki kayıpların tedavisi gerçekleştirilir ve diş yüzeyindeki savunmasız alanların üzerinin kapatılması sağlanır.

  Dolgu Tedavisi Hangi Durumlarda Yapılır?

  Dolgu tedavisinin uygulandığı durumların bir kısmı şunlardır:

  Dolgu Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Dolgu tedavisi, yalnızca tek bir seans içerisinde konforlu bir şekilde gerçekleştirilebilir. Uzaklaştırılmasına ihtiyaç duyulan enfekte diş dokularının çok derinde yer almadığı durumlarda genellikle ağrı hissi oluşmadan tedavi tamamlanabilir. Derinde çürük diş dokusunun var olduğu durumlarda ise lokal anestezi uygulaması yapılarak ağrısız bir tedavi sağlanabilir. Tedavide öncelikle diş yüzeyinde enfekte ya da destek sağlanması mümkün olmayan alanlar mevcut ise bu alanların uzaklaştırma işlemi yapılır. Ardından dolgu materyalinin diş ile sağlıklı bir şekilde bağlanabilmesi için ilgili yüzeye bağlayıcı ajanlar uygulanır.

  Dolgu Tedavisinde Anestezi Uygulaması

  Dişin tamamlanması istenen bölgesinin dolgu materyali ile restore edilmesinin ardından ise tedavi sonlandırılır. Anestezi uygulamasına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştiren tedavileri takip eden süreçte yeme içme eylemleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak anestezi uygulanan durumlarda, bölgedeki his kaybına bağlı olarak hastanın çiğneme fonksiyonları sırasında ağız içi dokularına farkında olmadan zarar vermesinin önüne geçmek adına, anestezi etkisi ortadan kalktıktan sonra yemek yenmesi önerilir.

  Dolgu Tedavisi Sonrasında Ağrı Olur Mu?

  Dolgu tedavileri, konfor kaybına neden olabilen bir ağrı oluşumuna sebebiyet vermez. Tedaviyi takip eden süreçte, ilgili dişte minimal düzeyde hassasiyet gözlenebilir ancak bu durum da birkaç gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar.

  Kanal Tedavisi Nedir?

  Kanal tedavisi, enfekte sinir dokularına bağlı olarak kök kanalının temizlenmesine ihtiyaç duyulan durumlarda yapılır. Diş kökünde meydana gelen boşluk alanların, kök kanalı dolgusu ile doldurulması ve ardından sert dokudaki kayıpların da uygun materyaller ile düzenlenmesini sağlayan işlemler bütünüdür. Bu tedavi, dişin canlılığını kaybettiği ve çevre dokuların sağlığını tehdit ettiği durumlarda ilgili dişin çevre dokulara zarar vermeden ağız içerisindeki fonksiyonlarına devam edebilmesini sağlamak amacıyla tercih edilir.

  Kanal Tedavisi Hangi Durumlarda Yapılır?

  Dişlerde kanal tedavisi ihtiyacının belirlenmesinde klinik muayenenin yanı sıra radyolojik muayene de büyük önem taşır.

  Kanal tedavisi yapılması gereken dişlerde hastalık, bazı durumlarda hiç belirti vermeden ilerleyebilir ve doku kayıplarına sebebiyet verebilir. Bu durumda dokudaki gerçek kayıp, radyografik muayeneler sonucunda saptanabilir ve bu dişler, tedavi planına dahil edilebilir. İlgili dişin belirti gösterdiği durumlarda ise meydana gelebilen belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

  Dişin sinir dokusunda hasar meydana gelen bu gibi durumlarda, enfeksiyonun olabilecek en erken dönemde tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Tedavinin ertelenmesi, apse oluşumuna neden olarak daha komplike bir tedavi uygulamasına ihtiyaç duyulmasına neden olabilir.

  Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Kanal tedavileri, enfeksiyonun tüm sinir dokularına yayılmadığı durumlarda kimi zaman tek seansta tamamlanabilse de genellikle tedavi, 2 seans içerisinde gerçekleştirilir. Enfeksiyonun yayılımının ileri düzeyde olduğu ya da sinir dallanmalarının daha komplike olduğu durumlarda ise ideal tedavinin sağlanabilmesi için daha fazla tedavi seansına ihtiyaç duyulabilir. Kanal tedavisi işlemleri, lokal anestezi uygulamaları ile konforlu bir şekilde gerçekleştirilebilir. İlgili dişlerin tedavisinde öncelikle dişin enfekte ya da desteksiz kalan sert dokuları ve enfekte sinir dokuları uzaklaştırılır. Ardından ilgili alan temizlenir.

  Sinir dokuları uzaklaştırılmış bu dişler, dolgu materyali ile daimi kanal ve diş dolgusu yapılana kadar geçen süreçte darbelere karşı dayanıksız haldedir. Bu nedenle birden çok seansa ihtiyaç duyulan uygulamalarda, tedavi süreci tamamlanana kadar sert ve yapışkan gıdalardan uzak durulması önemlidir. Diş dokusundaki enfeksiyon tümüyle uzaklaştırıldığında ise dolum aşamasına geçilir. Kanallar özel bir dolgu maddesi ile doldurulur ve ardından diş dokusuna uygun bir materyal ile dişin sert dokusunda meydana gelen kaybın tedavisi gerçekleştirilir.

  Kanal Tedavisi Sonrasında Ağrı Olur Mu?

  Kanal tedavisi sonrasında dokular iyileşme sürecine girer ve bu süreçte ilgili dişlerde minimal ağrı ve hassasiyet gözlenmesi normaldir. Ancak bu durum, konfor kaybına neden olacak seviyede değildir. Dokularda iyileşmenin gerçekleşmesi ile birkaç hafta içerisinde bu durum azalarak tamamen ortadan kalkar.