Dijital Gülüş Tasarımı

Dijital gülüş tasarımı, hastanın gülme ve konuşma fonksiyonları esnasında maksimum estetiğin sağlanabilmesi amacıyla, belirli dokularda ihtiyaç duyulan düzenlemelerin dijital ortamda tasarlanması, gerekli materyallerin üretilmesi ve tedavinin gerçekleştirilmesini kapsayan uygulamaların tümü olarak tanımlanabilir.

Sizi Arayalım

Fiyat bilgisi ve tedavi planınız için sağlık danışanlarımız sizinle iletişime geçsin.


  Dişlerde gözlenen renklenme problemleri, form bozuklukları, çapraşıklık durumları, diş kayıpları veya çeşitli diş ya da diş eti hastalıkları, kişinin gülüş profili ile ilgili estetik anlamda tereddütler yaşamasına neden olabilir. Bu duruma bağlı olarak kişide özgüven eksikliğinin meydana gelmesinde etkin rol oynayarak kişinin sosyal hayatının da olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir. 

  Ancak diş hekimliği branşında gelişen teknolojilerin kullanımı ile birlikte geliştirilen dijital gülüş tasarımı uygulamaları sayesinde bu durumu ortadan kaldırabilmek mümkündür. Günümüzde dijital tasarım ve üretim teknolojileri sayesinde kişiye özel olarak planlanabilen pek çok gülüş tasarımı uygulaması ile ihtiyaç duyulan gülüş estetiğine daha kolay bir şekilde ulaşabilmek mümkündür.

  Dijital Gülüş Tasarımı

  Dijital ortamda tasarım ve üretim özelliği sayesinde protezlerin detaylı bir şekilde hazırlanmasında ve hasta beklentisinin kolaylıkla saptanmasında önemli katkılar sağlar. Estetik hedeflerin daha objektif bir şekilde değerlendirilebildiği doku uyumu, daha etkili tedavilerin oluşturulmasına olanak tanır. Gülüş estetiğinin meydana getirdiği fark ise dişlerin, dudakların veya diş eti dokusunun kişiye özel düzenlenmesi ile oluşturulur.

  Estetik Bir Gülüş Profili

  Kişinin tedavi ihtiyacına bağlı olarak, gerekli durumlarda birden fazla dokuda işlem yapılması da planlanabilir. Yapılacak işlemlerde tasarımın belirlenmesinde birincil parametreler olarak, hastanın cinsiyetine, karakter özelliklerine ve yüz profiline dikkat edilir. Uygun işlemlerin planlanması ile birlikte kişi, oldukça kısa bir sürede daha estetik bir gülüş profiline ulaşabilir.

  Dijital Gülüş Tasarımı Uygulamaları Kapsamında Hangi İşlemler Uygulanabilir?

  Gülüş tasarımının oluşturulma safhasında hem diş dokusu hem de çevre dokuların durumu ve estetik profil üzerindeki etkisi belirlenir. Bu kapsamda ideal gülüş tasarımının sağlanması için gerekli durumlarda, pembe estetik adı verilen uygulamalarla diş eti dokusu düzenlenebilir, seviyelendirilebilir ya da dudak konumlandırma işlemi yapılabilir. Estetik beklentiye bağlı olarak dişlerin renginde değişiklik yapılması amacıyla çeşitli diş beyazlatma işlemleri uygulanarak diş renginde kısa sürede belirgin bir değişiklik oluşturulabilir. 

  Dişlerin yapısında, şeklinde veya renginde kalıcı değişiklikler yapılması istendiği durumlarda ise porselen lamine tedavileri ya da tam seramik kaplamalar, dijital ortamda yüz profiline uyum sağlayacak şekilde tasarlanabilir. Hastanın beklentisine bağlı olarak bu işlemler ile uygun bir kombinasyon oluşturularak, gülüş tasarımı planlaması kolaylıkla yapılabilir ve kısa bir sürede etkin bir tedavi sağlanabilir.

  Dijital Gülüş Tasarımı Uygulamalarının Avantajları Nelerdir?

  Dijital gülüş tasarımının avantajlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  Dijital Gülüş Tasarımı Tedavileri Kaç Seansta Tamamlanır?

  Tasarım ve tedavi süreçlerinde seans sayısı, yapılacak işlemin türüne ve işlemlerin kapsamına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

  Tasarım süreçleri ortalama olarak 2 seansta tamamlanır. Bu süreçte planlanan tasarım; bilgisayar ortamında oluşturulup hastaya sunulur. Uygun koşullarda ise hastanın dişleri üzerinde tasarımın prova edilmesi ile hasta için en ideal olan tasarım özellikleri ayrıntılı olarak belirlenebilir. Tasarıma kesin olarak karar verilmesi durumunda ise tedavi işlemleri başlatılır. Çok sayıda tedavi işleminin kombine olarak planlanması gibi durumlarda tedavi işlemleri, ortalama 3 seansta tamamlanır.

  Dijital Tasarım Süreci Nasıl İlerler?

  Dijital tasarımın planlaması için hasta ile planlanan ilk seansta, kişinin ağız içinden ölçü alınır.

  Bunun yanı sıra profil görüntüleri kayıt altına alınarak ve bu kayıtlar dijital ortamda entegre edilerek değerlendirme yapılır. Veriler değerlendirilirken hastanın yüzün şekli, göz, burun, kulak ve çene ucu gibi pek çok parametre üzerinden inceleme yapılır.  Bu bilgiler doğrultusunda, hastanın karakter özelliklerine ve estetik beklentisine de uyum sağlayan en ideal tasarımın elde edilmesi amacıyla detaylı bir planlama yapılır.

  Yapılan planlamaların ardından ideal gülüş tasarımının sağlanması için uygulanabilen tüm tedavi alternatifleri ve tasarım seçenekleri, diş hekimi tarafından hastaya ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Gerekli durumlarda hekim, dişler için hazırlanan tasarımın desteklenmesi ve daha uzun ömürlü bir tedavinin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli diş eti uygulamaları, ortodontik işlemler ve dental implant tedavilerini de tedavi planına dahil edilmesini önerebilir.

  Gülüş Tasarımı Üzerinde Ne Zaman Değişiklik Yapılabilir?

  Dijital ortamda hazırlanan tasarımların hastaya sunulması sırasında ya da prova seansında, ihtiyaç duyulması halinde tasarım planı istenilen oranda değiştirilebilir.

  Bu süreçte minimal tasarım değişiklikleri aynı seans içinde yapılabilir. Daha büyük değişikliklerin beklendiği durumlarda ise yeni bir randevu planlaması yapılabilir. Bu süreçte tasarımın hasta beklentisini tamamen karşılayacak şekilde oluşturulması önemlidir. İdeal tasarıma karar verilmesinin ardından ise tedaviye başlama kararı alınır ve tedavi için yeni bir randevu planlanır.

  Dijital Gülüş Tasarımı Uygulamalarında Tedavi Süreci Nasıl İlerler?

  Tasarımının oluşturulmasında tercih edilebilen tedavi yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla ilk seansta ayrıntılı bir muayene yapılır. 

  Bu sayede, hastanın sağlığını ve estetik görünümünü desteklemek için en uygun tedavi alternatifleri belirlenmiş olur. Bu alternatifler arasından uygulanacak tedavi yönteminin seçimi, hasta ile birlikte yapılır. Karar verildikten sonra ise tedavide ihtiyaç duyulan tasarımın oluşturulabilmesi için hastanın her iki çenesinin ölçüsü ve çeşitli yönlerden profil kayıtları alınır. Dijital tasarımların oluşturulmasının ardından uygun tasarımın seçimi de hasta ile birlikte gerçekleştirilir.

  Tedavi amacıyla yalnızca pembe estetik uygulaması planlandığı durumlarda işlem, genellikle tek seansta tamamlanabilir. Ancak diş etlerinin durumuna bağlı olarak seans sayısı, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Dişlerde form değişikliği yapılmasının tasarım planında yer alması durumunda, işlemin uygunluğuna bağlı olarak tasarım seansını takiben prova uygulaması yapılabilir. 

  Tedavinin prova için uygun olduğu durumlarda; ilk seansta ağız içinden alınan ölçüler üzerinden silikon bir kalıp hazırlanır. İkinci seansta bu kalıp sayesinde planlanan tasarım, prova materyali ile hasta ağzına uygulanabilir. 

  Bu aşamada tasarım, kolaylıkla düzenlenebilir. Tasarımın tümüyle beğenilmesi durumunda ise dişlerde ve diş etlerinde yapılması planlanan düzenlemeler gerçekleştirilir. Bu işlemler, lokal anestezi altında konforlu bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ardından düzenlemeler kaydedilerek; tasarıma adapte edilebilmesi amacıyla hastadan tekrar ölçü alınır. Ölçü alındıktan sonra kalıcı diş protezleri hazırlanana kadar geçen sürede konfor ve estetik kaybı yaşamaması için işlem yapılan dişler üzerine geçici protezler uygulanır. Kalıcı protezlerin, dişler ile tamamen uyum sağlaması durumunda dişlere daimi olarak yapıştırılması ile tedavi tamamlanır.