All On Four İmplant Tekniği

Hiç dişi bulunmayan kişilerde, dişlerdeki kemik kaybına bağlı olarak ihtiyaç duyulan sayıda implantların yerleştirilmesi kimi zaman güçleşir. Bu duruma bağlı olarak ise ideal bir sabit protez uygulaması yapılması daha güç hale gelir. Bu tip vakalarda kalan dokuların işlem için uygun olması durumunda all on four implant tekniği ile uygulama yapılması başarılı bir sabit protez tedavisi yapılabilmesi için en iyi alternatiftir.

Sizi Arayalım

Sağlık Danışanlarımız Sizinle İletişime Geçsin.


  All on Four İmplant Nedir?

  All on four implant tedavisi, özel boyut ve konum özellikleri ile yerleştirilen minimum sayıda implant uygulaması ve bu desteklerin üzerine tüm dişlerin işlevlerinin yerini alacak sabit bir protezin yapılması işlemlerinin tümüdür. 

  Bu uygulamalar, implantların konum özellikleri ve protez uygulamasında tercih edilen teknik farklarla birlikte daha az destekle dayanıklılığı yüksek, uzun ömürlü, sabit bir protez yapılabilmesine olanak tanır. Bu protez uygulamaları, tüm dişlerini kaybetmiş olup sabit protez yaptırmak isteyen, çene kemiklerinin hacim kaybına bağlı olarak hareketli protezleri konforlu bir şekilde kullanma imkanı olmayan hastalar için uygun bir tedavi alternatifidir.

  Bu uygulamalar, implantların konum özellikleri ve protez uygulamasında tercih edilen teknik farklarla birlikte daha az destekle dayanıklılığı yüksek, uzun ömürlü, sabit bir protez yapılabilmesine olanak tanır.

  Sistemde kullanılacak implant sayısı ise çene kemiklerinin durumuna ve hacim özelliklerine bağlı olarak, 4 ila 8 arasında değişkenlik gösterebilir. Tercih edilen bu tedavi prosedüründe tedavi işleminin hemen ardından geçici protezlerin uygulanması mümkün olduğundan dişsizliğin neden olduğu estetik ve fonetik problemler, kısa bir sürede ortadan kaldırılabilir.

  All on Four İmplant Tedavileri Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

  All on four tekniğinin uygulanabilmesi için kişimin tamamen dişsiz olması ve implant uygulamalarına engel teşkil edecek bir sağlık probleminin olmaması gerekir

  Kemik hacminin uygulama için yeterli olması ya da bölgede yeterli dokunun kazandırılabilecek olması durumunda bu tedavi alternatifleri rahatlıkla tercih edilebilir. Ağız içerisinde dişlerin var olduğu fakat tüm dişlerde ya da dişleri çevreleyen dokularda ilgili dişlerin çekimlerinin yapılmasına ihtiyaç duyulacak düzeyde harabiyet olması durumunda da çekimlerin ardından all on four uygulamasına başlanması mümkündür. Bu durumda tedaviye, diş çekimleri ile aynı seansta başlanabilir ya da dokulardaki iyileşme süreçlerinin gerçekleşmesi beklenebilir.

  Hastanın çene kemiği içerisine çok sayıda implant yapılmasının tercih etmediği ya da arka bölgedeki kemik dokularının implant uygulamasına engel teşkil edecek form ve hacim özelliklerine sahip olduğu durumlarda all on four uygulamaları ideal bir tedavi alternatifidir. Bu uygulama, arka bölgedeki kemik dokusunun yetersiz olduğu durumlarda, bu bölgede kemiği artırmak amacıyla planlanan ek cerrahi işlemlerin uygulamasına gerek olmadan tedavinin gerçekleştirilebilmesine imkan verir.

  All on Four İmplant Tekniği Uygulamalarında Tedavi Süreci Nasıl İlerler?

  All on four tekniklerinin uygulanabilmesi için öncelikle ayrıntılı bir şekilde tedavi planı belirlenmelidir.

  Bu planlamanın oluşturulabilmesi için yapılan ilk muayene seansında kişinin klinik ve radyografik bulguları detaylıca değerlendirilir. Değerlendirmeler esnasında implant uygulamasının yapılabilmesi için çene kemiği miktarının ve diş eti dokusunun yeterlilik oranı kontrol edilir. İhtiyaç duyulan doku miktarının ideal olarak sağlanamadığı nadir durumlarda ise yeterli doku miktarının bölgede oluşturulabilmesi için ek cerrahi işlemler uygulanması gerekebilir. Bu uygulamalara ihtiyaç duyulması halinde ilgili bölgelere kemik tozu eklenir ve bu alanlarda kemik dokusunun yeterli kaliteye ulaşması için 4 ila 6 aylık bir bekleme sürecine girilir.

  Tedavi için uygun koşulların var olması ya da çeşitli uygulamalarla kazanılması durumunda öncelikle geçici protezlerin tasarımlarının oluşturulması amacıyla ağız içinden ölçü alınır. Ardından bilgisayar destekli tomografi uygulaması yardımıyla kemiklerin durumu ayrıntılı bir şekilde incelenir ve hekim tarafından tedavinin uygulama detaylarının planlaması yapılır. 

  Bu planlama; 3 boyutlu tomografi  görüntüsü üzerinden çeşitli alanlarda ölçüm yapılması ve ardından yapılacak implantların boy, çap ve bulunması gereken konum özelliklerinin belirlenmesi ile oluşturulur. 

  Uygulamanın nasıl yapılacağına karar verilmesinin ardından ise tedavi seansı için uygun bir gün seçilir.

  Tedavi seansında gerekli işlemler, lokal anestezi yardımıyla ağrısız bir şekilde uygulanabilir ve konfor kaybı yaşanmadan tamamlanabilir. Ancak kişinin tedavi sürecinden korkması durumunda, hastanın anksiyetesini kontrol altına almak ve daha konforlu bir ortam oluşturmak amacıyla sedasyon ya da genel anestezi uygulamalarıyla da tedavi planı oluşturulabilir. Tedavi seansında çekilmesine ihtiyaç duyulan dişlerin var olması durumunda öncelikle ilgili dişlerin çekimi yapılır. Ardından kişinin ihtiyacına bağlı olarak tek çeneye 4, 6 ya da 8 adet olacak şekilde dental implant uygulaması gerçekleştirilir. İmplantların uygulamalarının tamamlanmasının ardından hazırlanan geçici diş protezleri, implantların üzerine yerleştirilir. Uygulanan implant ile kemiğin ideal bir şekilde kaynaşması için ortalama 3 ay beklenir ve ardından daimi diş protezlerinin uygulanması için yeni bir randevu oluşturulur.

  All on Four Tekniği ile

  Tedavi Uygulaması Yapılmasının Ardından Nelere Dikkat Edilmelidir?

  All on four tekniği ile uygulanan tedavilerin ardından, dokulardaki değişime bağlı olarak minimal ağrı ve ödem meydana gelebilir.

   Bu durumun oluşma ihtimalini minimuma indirebilmek ve oluşması durumunda ise hızla iyileşmesini sağlayabilmek adına tedaviyi takip eden süreçte ilk 24 saat soğuk kompres uygulanması yapılması önemlidir. Diş hekiminin bu süreç için reçete edeceği ilaçların, önerilere uygun olarak kullanılmasıyla bölgedeki iyileşme süreci konforlu bir şekilde sağlanabilir. Uygulamayı takip eden süreçte implantların kemik ile kaynaşma sürecinde olduğu unutulmamalı ve geçici diş protezlerinin kullanıldığı süre boyunca protezlere gelecek yükün, olabildiğince minimal tutulmasına özen gösterilmelidir. Bu süreçte olabildiğince yumuşak besinlerin tüketilmesi, implantın kemik dokusuyla arasındaki bağlantının ideal olarak sağlanabilmesi için önemlidir. Kaynaşmanın gerçekleşmesi ve kalıcı diş protezlerinin uygulanmasının ardından normal beslenme düzenine geri dönülebilir.